Lọc bể cá được phân loại rất đa dạng. Có thể kể đến các loại lọc thùng, lọc vách, lọc thác… Nguyên lý cơ bản của chúng là cho dòng nước lần lượt đi qua các tầng lọc thô (túi lọc hoặc bông lọc) rồi chảy xuống tầng lọc vi sinh. Ở tầng này bao gồm phong phú các loại vật liệu từ khai thác tự nhiên đến sản xuất nhân tạo. Chất lượng của nó phụ thuộc vào bề mặt vật liệu, lưu lượng nước chảy và diện tích khoang xốp. Hãy khám phá các loại vật liệu lọc tốt nhất mà chúng tôi mang đến.

Tấm lọc - Bông lọc (9)

Túi lọc bể cá (7)

Vật liệu lọc bể cá (12)