Các loại bơm bể cá khác: Bơm hút đáy, bơm hút mặt của Periha hoặc Jeco. Bơm công suất lớn dành cho hồ cá các chủng loại

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Bơm Jecod

750,000
Bơm Jecod gồm các DT 4000, 5500, 7000, 8500, 10000 series – Đây là dòng bơm bể cá tiết kiệm

Bơm Periha

1,390,0001,600,000
Các dòng máy bơm Periha hiệu suất cao Bơm Periha PB Series với các dòng PB-5000, PB-7000, PB-9000, PB-10000, PB-12000,