Bể kính dán siêu trong đủ các size từ 18~60cm. Bể được mài cạnh và đi keo cực kỳ chính xác. Với kính trong suốt đến 99.9% là lựa chọn cao cấp đáng giá

Cùng với chất lượng kính cao và gia công chính xác hơn. Bể siêu trong đắt hơn bể kính đúc 30% và giá gấp đôi so với các bể dán gia công thông thường.

Các size bể kính siêu trong khác
Bơm bể cá cung cấp các bể có kích thước như sau (Dài x Rộng x Cao)

Size 30x17x20
Size 35x20x23
Size 40x24x25
Size 45x28x30
Size 50x33x35

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Bể siêu trong 50

430,000
Giới thiệu bể siêu trong 50 Bể siêu trong 50 – kích thước 50x26x30. Bể được mài cạnh và đi

Bể siêu trong 40

330,000
Bể siêu trong 40 Bể siêu trong 40 – kích thước 40x24x25. Bể được mài cạnh và đi keo cực

Bể siêu trong 30

230,000
Bể siêu trong 30 Bể siêu trong 30 – kích thước 30x17x20. Bể được mài cạnh và đi keo cực

Bể siêu trong 45

435,000
Bể siêu trong 45 Bể siêu trong 45 – kích thước 45x28x30. Bể được mài cạnh và đi keo cực

Bể siêu trong 35

299,000
Bể siêu trong 35 Bể siêu trong 35 – kích thước 35x20x23. Bể được mài cạnh và đi keo cực

Bể siêu trong

268,000460,000
Giới thiệu Bể siêu trong – Bể kính lồng mài cạnh, vi tính và đi keo cực kỳ chính xác.

Bể siêu trong 60x30x33

590,000
Bể kính dán siêu trong cao cấp 60x30x33. Sản phẩm đặc biệt chất lượng cao cho người chơi thủy sinh.