Thiết lập nền

Hướng dẫn tạo nền bể cá với phân nền và cát

Nền là một phần quan trọng trong bể thủy sinh. Nền là yếu tố giúp kết nối sự sống trong bể bao gồm hệ thống thực vật, vi sinh vật và các loài tôm cá. Vi sinh vật dưới nền sẽ phân giải các chất hữu cơ độc hại. Chúng trả về các chất vô cơ ít độc hại hơn như nitrat được cung cấp cho các rễ cây được trồng phía trên lớp nền.

Continue reading